Button Text
Sybold, Ruimte, regie en resultaat

Ruimte, regie
en resultaat

Ruimtewerk ziet de ruimte. Wij voelen aan wat nodig is om van de huidige naar de nieuwe situatie te komen. We voeren de regie: we bewaken de balans tussen interne en externe processen. Bewaken kosten, planning en kwaliteit. En we gaan voor resultaat. We weten dat resultaat het gevolg is van de moeite die je erin stopt. Dit doen we dan ook daadkrachtig en met veel enthousiasme in de volgende werkvelden.

Gebiedsontwikkeling

Bij de inrichting van het landschap worden belangen van mensen, milieu en economie afgewogen. De eisen en wensen veranderen echter steeds. Ruimtewerk inventariseert en analyseert de verschillende belangen voor opdrachtgevers.

 • Inzicht bieden in maatschappelijke kosten en baten, en deze afstemmen op het gewenste resultaat
 • Samenwerken in co-creatie met gebiedspartijen en faciliteren van participatie
 • Feilloos aanvoelen van benodigdheden om het doel te bereiken en u optimaal ontzorgen
 • Creëren van een maatschappelijk gedragen toekomstbeeld
Gebiedsontwikkeling Image
Projectmanagement Image

Projectmanagement

Complexe, ruimtelijke projecten aansturen, daar krijgen wij energie van. Met het resultaat voor ogen regisseren we de continue dynamiek van het project.

 • Uitgebreide ervaring in het managen van integrale projecten
 • Brede kennis van stedelijke opgaven, wateropgaven, natuurontwikkeling en recreatievraagstukken
 • Aanhoudende focus op goede samenwerking met opdrachtgevers en projectteams
 • Vermogen om projecten in beweging te brengen, zelfs wanneer anderen het projectdoel als kansloos zien

Advies, beleid & innovatie

Ruimtewerk ondersteunt provincies en samenwerkings-verbanden bij nieuwe vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken en recreëren. Wij helpen u met een strategische aanpak om de gewenste plannen te onderzoeken en te realiseren.

 • Handelen vanuit betrokkenheid en ervaring
 • In kaart brengen van de omgeving en gebruik van rekentools voor kosten-batenanalyse
 • Ondersteunen van beleidsmakers met heldere kaders en besluitvormingsvoorbereiding
Advies, beleid & innovatie Image
Omgevingsmanagement Image

Omgevingsmanagement

Wij weten hoe belangrijk het is om alle partijen te betrekken bij het proces. Het managen van verwachtingen is daarbij cruciaal. Ruimtewerk zoekt binnen de kaders naar winst vooropdrachtgever én belanghebbenden.

 • We benaderen actief en samen met u de omgevingspartijen en ervaring
 • We wegen belangen en mate van invloed af
 • We kijken in hoeverre we nieuwe ideeën kunnen meenemen in het plan
 • We zoeken naar winst voor opdrachtgever én belanghebbenden

Financiële strategie 

Ruimtewerk is gespecialiseerd in gebiedseconomie. Wij helpen opdrachtgevers met financieel strategisch advies bij ruimtelijke ontwikkeling. Wij brengen de financiële haalbaarheid overzichtelijk in kaart en helpen u bij de visievorming en ontwikkelstrategie. U kunt bij ons terecht voor;

 • Financieel strategisch advies bij gebiedsontwikkeling 
 • Beleid en innovatie bij niet-standaard vraagstukken in de ruimtelijke ontwikkeling 
 • Strategische ondersteuning bij onderhandelingen in het proces van aan- en verkoop van grond en vastgoed
 • Detachering; Ruimtewerk biedt ondersteuning bij planeconomie
Financiële strategie Image
Roelof Engbers

Gemeente Midden-Drenthe

|

Roelof Engbers

‘Dankzij de Ruimtescan identificeerden we risico's en ontdekten we kansen.’

VERHALEN & REFERENTIES
Ruimteregisseur
|
Dinant Hommes

'Bij Ruimtewerk gaan we voor projecten met impact.'

Ruimteregisseur
|
Sybold Herder

'Als dit allemaal woongebied wordt, is het een fantastische plek.'

Ruimteregisseur
|
Erik Mateman

'Ik lever graag een bijdrage aan de transformatie van ons landelijk gebied.'

Ruimteregisseur
|
Dinant Hommes

'Bij Ruimtewerk gaan we voor projecten met impact.'

Ruimteregisseur
|
Sybold Herder

'Als dit allemaal woongebied wordt, is het een fantastische plek.'

Ruimteregisseur
|
Erik Mateman

'Ik lever graag een bijdrage aan de transformatie van ons landelijk gebied.'

contact

Ook verandering nodig? Laten we samen kijken hoe we jouw project in beweging brengen.